แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวยุฟุอิน
ที่อยู่ภายในสถานี ยุฟุอิน 8-2 ยุฟุอินโจ,คะวะคิตะ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวยุฟุอินออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวยุฟุอินที่อยู่ภายในสถานี JR ยุฟุอิน (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO)
มีบริการแจกแผ่นพับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยุฟุอิน เช่น แนะนำที่พัก และแผนที่สำหรับเดินเที่ยว เป็นต้น
อีกทั้งยังมีบริการส่งสัมภาระจากสถานีจนถึงเรียวคังต่างๆ ที่เข้าร่วมสมาคมเรียวคัง และออนเซ็นยุฟุอิน จึงสามารถเดินเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ต้องถือสัมภาระไปด้วย
จากหน้าสถานีจะมี"รถม้าลาก"และรถคลาสสิกจากอังกฤษ “สกาโบโร” ที่วิ่งวนตามจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในยุฟุอิน และขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเดินเที่ยวชมตามใจชอบให้ใช้บริการเช่าจักรยาน

บริเวณใกล้เคียง