แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถนนยุโนะซึโบะ ไคโด
ที่อยู่ยุโนะซึโบะ,ยุฟุอินโจ,คะวะคะมิ-โนะ,ยุฟุ, จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองยุฟุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถนนยุโนะซึโบะ ไคโดที่อยู่เชิงเขาของยุฟุดะเคะ
บริเวณข้างทางจะมีร้านขายของฝากที่ขายสินค้าเฉพาะของที่โออิตะ และมีร้านต่างๆ เช่น ร้านอาหารที่สามารถรับประทานอาหารท้องถิ่นอย่างโทริเทนได้ ทำให้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
อีกทั้งบริเวณริมแม่น้ำโออิตะที่อยู่ห่างจากถนนไปประมาณหนึ่งช่องถนนยังเป็นจุดเดินเล่นแนะนำที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของแต่ละฤดูกาล และสามารถสัมผัสกับทิวทัศน์ชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งเป็นบรรยากาศในแบบยุฟุอิน

บริเวณใกล้เคียง