แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
จุดชมวิวซะกิริ
ที่อยู่ยุฟุอินโจ,คะวะคะมิ,ยุฟุ, จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองยุฟุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“จุดชมวิวซะกิริ” ที่ตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองฟุยุไปเมืองเบปปุ เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมเมืองยูฟุอินทั้งหมดได้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 680 เมตร
ทิวทัศน์ภูเขาที่งดงามของยุฟุดะเคะซึ่งห้อมล้อมจุดชมวิวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ความสวยงามของท้องฟ้ากับภูเขาที่ตัดกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อน ใบไม้ไหวสีเหลืองทองของซุซุกิในฤดูใบไม้ร่วง ทิวทัศน์ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวจะมีปรากฏการณ์หมอกยามเช้าที่งดงามราวกับภาพในจินตนาการที่เรียกว่า “ซะกิริ” ด้วย

บริเวณใกล้เคียง