แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
หุบเขาแม่น้ำยุฟุ
ที่อยู่ฮะสะมะมาจิ,โฮโนะกิ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองยุฟุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

หุบเขาลึกรูปตัววีที่มีความลึกประมาณ 20 - 60 เมตร และยาวประมาณ 12 กม. สายน้ำที่ไหลจากที่ต่างๆ มากมายมาบรรจบกันราวกับเส้นด้าย และพื้นผิวของหินที่ทั้งลื่นและดูแข็งแรง ทำให้ดูเหมือนผลงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างน่าภาคภูมิใจ เพราะความสวยงามนั้น จึงทำให้ถูกเรียกว่า “ทิโรลแห่งเอเซีย” มีทั้งความสวยงามของความเขียวชอุ่มและใบไม้แดง รวมทั้งอากาศเย็นสบาย ทำให้มีผู้คนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเหนือหุบเขายังมีสะพานแขวนที่เป็นอันดับหนึ่งของจุดชมวิวด้วย

บริเวณใกล้เคียง