แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ปราสาทคิซึกิ
ที่อยู่16-1 โออะซะ- คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

คิซึกิ โยรินะโอะสร้างปราสาทขึ้นมาในปีค.ศ.1394 ที่ราบสูงที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและผาชันกลายมาเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ
ภายในปราสาทกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถชมชุดเกราะที่ผู้ครองแคว้นเคยใช้ หรือโถบุนโกะอุเมะที่เป็นของบรรณาการให้แก่โชกุนในสมัยเอโดะได้
บนหอคอยของปราสาท จะสามารถมองเห็นเมืองคิซึกิได้ทั้งเมือง รวมทั้งทัศนียภาพของอ่าวโมริเอะที่ห้ามพลาดชม

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร