แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่เช่าจักรยานยุฟุอิน
ที่อยู่ภายในสถานี JR ยุฟุอิน 8-2 ยุฟุอินโจ,คะวะคิตะ,ยุฟุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวยุฟุอินออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ภายในสถานียุฟุอินมีบริการให้เช่าจักรยาน
นอกจากถนนยุโนะซึโบะ ไคโดและทะเลสาบคินรินที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว หากออกจากเส้นทางหลักเล็กน้อยจะพบกับสถานที่ที่เหมือนมองย้อนกลับไปในอดีตของประเทศญี่ปุ่น เช่น วัดบุตซันจิที่มีกำแพงหินตั้งยาวทอดอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ และศาลเจ้าอุนะกิฮิเมะที่มีต้นซีดาร์เรียงรายอยู่อย่างสวยงาม เป็นต้น
เพลิดเพลินกับการชมเขายุฟุดะเกะที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับชมทัศนียภาพของชนบทอย่างสบายๆ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร