แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ร้านวะกะเอะ
ที่อยู่665-429 คิตะฮะมะ-คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามร้านวะกะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ตอนล่างปราสาทคิซึกิซึ่งก่อตั้งขึ้นมากกว่า300 ปี มีข้าวหน้าปลาไทใส่น้ำชา “ไทชะซุเกะอุเระชิโนะ ” ที่เป็นอาหารประจำบ้านที่สืบต่อกันมาตั้งแต่เปิดร้าน ปลาไทสดวางลงบนข้าวแล้วราดด้วยซอสงาที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น แล้วราดด้วยน้ำชาคิซึกิ ซึ่งเป็นรสชาติที่สืบต่อกันมาในคิซึกิซึ่งเป็นเมืองล้อมรอบปราสาทคิซึกิ
สมัยก่อนในตอนที่เจ้าของปราสาทคิซึกิรับประทานข้าวปลาไทราดน้ำชาที่สืบต่อกันมาของตระกูลนั้น ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า "อุเระชีโน (หมายถึง ดีใจจังเลย)" จึงเป็นที่มาของชื่อที่ถูกตั้งขึ้น
และรสชาตินั้นก็ยังคงสืบต่อกันมาโดยไม่เปลี่ยนแปลง

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร