แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ
ที่อยู่1-1 ยะมะกะมาจิ,โออะซะ-ฮิซะชิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ภายในสวนจะมีอาคารต่างๆ มากมาย เช่น สวนเกษตรเพื่อการทดลอง อาคารผลิตภัณฑ์ อาคารวิจัย นอกจากนี้ยังมี สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร สวนซึบะกิ สวนไม้ผล สวนเกษตร สวนแบ่งเช่า กระท่อม สถานที่ตั้งแคมป์สำหรับรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่มากมาย
นอกจากการสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองในแต่ละฤดูกาลแล้ว ยังมีการเปิดสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติพื้นเมืองและเทคนิคดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาของเกษตรกรในจังหวัดโออิตะอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร