แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ
ที่อยู่1-1 ยะมะกะมาจิ,โออะซะ-ฮิซะชิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสวนวัฒนธรรมการเกษตรโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ภายในสวนจะมีอาคารต่างๆ มากมาย เช่น สวนเกษตรเพื่อการทดลอง อาคารผลิตภัณฑ์ อาคารวิจัย นอกจากนี้ยังมี สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร สวนซึบะกิ สวนไม้ผล สวนเกษตร สวนแบ่งเช่า กระท่อม สถานที่ตั้งแคมป์สำหรับรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่มากมาย
นอกจากการสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองในแต่ละฤดูกาลแล้ว ยังมีการเปิดสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติพื้นเมืองและเทคนิคดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาของเกษตรกรในจังหวัดโออิตะอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง