แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวนะคะซึยะบะเค
ที่อยู่219-2 เมืองชิมะดะ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวนะคะซึยะบะเค
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวที่อยู่ภายในสถานีนะคะซึ
มีแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยว และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางและเที่ยวชมเมืองนะคะซึมากมาย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร