แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์ฟุมิโอะ อะสะคุระ
ที่อยู่1587-11 อะสะจิมาจิ,อิเคะดะ,บุนโกะโอโนะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์ฟุมิโอะ อะสะคุระ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มีการจัดแสดงผลงานของ ฟุมิโอะ อะสะคุระช่างแกะสลักที่มีบ้านเกิดในบุนโกะโดโนะชิ ประมาณ 40 ชิ้น
โถงวัฒนธรรมภายในพื้นที่เดียวกันยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น นิทรรศการภาพวาด นิทรรศการงานฝีมือ นิทรรศการงานเขียน และนิทรรศการภาพถ่ายต่างๆ
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สามารถชื่นชมกับศิลปะ และสนุกกับธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่เปลี่ยนไป เช่น ดอกบ๊วยในเดือนกุมภาพันธ์

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร