แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์ฟุมิโอะ อะสะคุระ
ที่อยู่1587-11 อะสะจิมาจิ,อิเคะดะ,บุนโกะโอโนะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์ฟุมิโอะ อะสะคุระ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มีการจัดแสดงผลงานของ ฟุมิโอะ อะสะคุระช่างแกะสลักที่มีบ้านเกิดในบุนโกะโดโนะชิ ประมาณ 40 ชิ้น
โถงวัฒนธรรมภายในพื้นที่เดียวกันยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น นิทรรศการภาพวาด นิทรรศการงานฝีมือ นิทรรศการงานเขียน และนิทรรศการภาพถ่ายต่างๆ
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สามารถชื่นชมกับศิลปะ และสนุกกับธรรมชาติทั้งสี่ฤดูที่เปลี่ยนไป เช่น ดอกบ๊วยในเดือนกุมภาพันธ์

บริเวณใกล้เคียง