แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
มะเมะดะมาจิ
ที่อยู่มะเมะดะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองฮิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มะเมะดะมาจิ เมืองฮิตะ เป็นเมืองล้อมรอบปราสาทที่เจริญรุ่งเรือง ในฐานะเมืองขึ้นที่อยู่ในอำนาจการปกครองของโชกุนในสมัยเอโดะ(ปีค.ศ.1603-1868)
มีทั้งร้านค้าและโกดังที่เก่าที่สุดในญี่ปุ่นตั้งเรียงรายอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฮิตะ
และยังมีการจัดกิจกรรมที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น “ฮิตะ เซนเนงอะคะริ” และ “เทศกาลเทนริวฮิตะโอฮินะ” เป็นต้น ซึ่งในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีผู้คนมากมายจากทั่วประเทศมาเยี่ยมเยือน

บริเวณใกล้เคียง