แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คุซะโนะ ฮอนเคะ
ที่อยู่11-4 มะเมะดะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามคุซะโนะ ฮอนเคะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

คุซะโนะ ฮอนเคะป็นร้านค้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งของหายาก เช่น ตุ๊กตา และธงผ้าในสมัยเอโดะ
เป็นอาคารที่เปิดในช่วงงานเทศกาลที่มีเพียง 4 ครั้งในหนึ่งปี เช่น ในช่วงงานเทศกาล “ฮินะมัตสึริ” เป็นต้น อีกทั้งกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดงานเทศกาลฮินะมัตสึริของญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งในช่วงงานเทศกาลฮินะมัตสึริจะมีการจัดประดับตุ๊กตาฮินะอย่างอลังการ

บริเวณใกล้เคียง