แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คุซะโนะ ฮอนเคะ
ที่อยู่11-4 มะเมะดะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามคุซะโนะ ฮอนเคะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

คุซะโนะ ฮอนเคะป็นร้านค้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งของหายาก เช่น ตุ๊กตา และธงผ้าในสมัยเอโดะ
เป็นอาคารที่เปิดในช่วงงานเทศกาลที่มีเพียง 4 ครั้งในหนึ่งปี เช่น ในช่วงงานเทศกาล “ฮินะมัตสึริ” เป็นต้น อีกทั้งกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดงานเทศกาลฮินะมัตสึริของญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งในช่วงงานเทศกาลฮินะมัตสึริจะมีการจัดประดับตุ๊กตาฮินะอย่างอลังการ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร