แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์เทนเรียวฮิตะ
ที่อยู่11-7 มะเมะดะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์เทนเรียวฮิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“พิพิธภัณฑ์เทนเรียวฮิตะ” เป็นอาคารที่จัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเมืองเทนริวฮิตะ
มีการจัดแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและเทนริวในสมัยเอโดะซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของฮิตะ

บริเวณใกล้เคียง