แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดโออิตะ
ที่อยู่เคียวซุคะ,ทะคะโมริ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดโออิตะตั้งอยู่บน "เนินเขาอุสะ ฟุโดคิ" โดยเปิดแสดงนิทรรศการที่แนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภายในจังหวัด มีทั้งนิทรรศการจัดแสดงถาวร และการจัดแสดงพิเศษ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโระคุโกมันซันซึ่งมีความเชื่อเป็นเอกเทศซึ่งผสมผสานกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโตที่มาจากศาลเจ้าอุสะ คาบสมุทรคุนิสะกิ
อุสะ ฟุโดคิ โนะโอคะเป็นเนินดินรูปกุญแจขนาดใหญ่ 6 ชิ้นที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 3-6 และมีเส้นทางเดินเล่นที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สุสานโบราณคะวะเบะ ทะคะโมริซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

บริเวณใกล้เคียง