แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดโออิตะ
ที่อยู่เคียวซุคะ,ทะคะโมริ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดโออิตะตั้งอยู่บน "เนินเขาอุสะ ฟุโดคิ" โดยเปิดแสดงนิทรรศการที่แนะนำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมภายในจังหวัด มีทั้งนิทรรศการจัดแสดงถาวร และการจัดแสดงพิเศษ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโระคุโกมันซันซึ่งมีความเชื่อเป็นเอกเทศซึ่งผสมผสานกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโตที่มาจากศาลเจ้าอุสะ คาบสมุทรคุนิสะกิ
อุสะ ฟุโดคิ โนะโอคะเป็นเนินดินรูปกุญแจขนาดใหญ่ 6 ชิ้นที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 3-6 และมีเส้นทางเดินเล่นที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สุสานโบราณคะวะเบะ ทะคะโมริซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร