แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศาลเจ้าอุสะ
ที่อยู่มินะมิ-อุสะ,โออาสะ,อุสะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศาลเจ้าอุสะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศาลเจ้าอุสะถูกสร้างขึ้นมาในปีค.ศ. 725 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าฮะจิมันทั้ง 40,000 แห่งทั่วประเทศ ในทุกๆปีจะมีผู้เข้านมัสการเป็นจำนวนมาก
ภายในอานาบริเวณที่กว้างใหญ่จะถูกล้อมรอบไปด้วยป่าธรรมชาติที่ไม่เคยถูกทำลายเลยตั้งแต่อดีต และห่อหุ้มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งภายในมีสิ่งก่อสร้างที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตั้งเรียงรายอยู่ เช่น ฮะจิมันคุริที่เป็นวิหารหลัก 3 หลัง (สมบัติของประเทศ), สะพานชินเคียว, สะพานคุเระฮาชิ,โรงละครโน และอาคารเก็บทรัพย์สมบัติของศาลเจ้า เป็นต้น

บริเวณใกล้เคียง