แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
จิโนะอิเคะ จิโกะคุ
ที่อยู่778 โนะดะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“จิโนะอิเคะ จิโกะคุ” เป็นบ่อจิโกคุธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โคลนร้อนที่เดือดปุดจนสมกับคำว่าจิโกะคุ (นรก) ถูกย้อมให้เป็นสีแดงจากก๊าซที่พวยพุ่งออกมา
"ขี้ผึ้งของบ่อเลือด" ถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียวสีแดงที่ผุดขึ้นมาจากจิโกะคุ ซึ่งมีขายแค่ที่จิโนะอิเคะ จิโกะคุเท่านั้น เป็นขี้ผึ้งที่มีผลดีกับอาการโรคผิวหนัง เช่น ผดผื่น และแผลรอยไหม้ เป็นของฝากที่เป็นที่นิยม อีกทั้งยังมีจิโนะอิเคะพุดดิ้งที่ได้ต้นแบบมาจากจิโกะคุที่เป็นที่นิยมเช่นกัน

บริเวณใกล้เคียง