แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ซากประสาทอุสุกิ (สวนอุสุกิ)
ที่อยู่91-1 อุซุกินุจิมะ,อุซุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ปราสาทอุสุกิสร้างขึ้นโดยไดเมียวผู้นับถือศาสนาคริสต์ โดโทะโมะ โซริน เมื่อปีค.ศ. 1562 ที่เกาะนิวจิมะซึ่งลอยอยู่เหนืออ่าวอุสุกิ ในสมัยเอโดะ(ปีค.ศ.1603-1868) ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์อันหลากหลายซ้อนทับลงไปในฐานะที่เป็นปราสาทโกะมันโกะคุ แคว้นอุสุกิ ที่ปกครองโดยตระกูลอินะบะ
ในขณะนั้นเป็นปราสาทที่มีทะเลล้อมรอบ แต่ปัจจุบันมีการถมทะเลเพื่อสร้างพื้นดินบริเวณรอบปราสาท
ซากปราสาทนี้ยังมีการสร้างสวนอุสุกิซึ่งในฤดูใบไม้ผลิจะมีซากุระออกดอกงดงามกว่า 1,000 ต้น และยังเป็นจุดชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงในตอนใต้ของจังหวัดด้วย

บริเวณใกล้เคียง