แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
ที่อยู่1-1 คะนะเมะมาจิ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานี JR โออิตะ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO) พร้อมไปด้วยแผ่นพับ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อาหาร ที่พัก การเดินทาง ภูมิศาสตร์ภายในเมือง เป็นต้น และสามารถให้บริการเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
ถ้าออกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองโออิตะ ขอเชิญมาใช้บริการ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร