แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
ที่อยู่1-1 คะนะเมะมาจิ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในสถานี JR โออิตะ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO) พร้อมไปด้วยแผ่นพับ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อาหาร ที่พัก การเดินทาง ภูมิศาสตร์ภายในเมือง เป็นต้น และสามารถให้บริการเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
ถ้าออกเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองโออิตะ ขอเชิญมาใช้บริการ

บริเวณใกล้เคียง