แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สวนซากปราสาทโออิตะ,ซากปราสาทฟุไน
ที่อยู่4 นิอะเกะมาจิ,โออิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกท่องเที่ยวเมืองโออิตะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ปราสาทโออิตะ ถูกสร้างขึ้นมาจากการที่ทะเคะนะคะ ชิเกะโทชิ ได้รับสืบทอดมาจาก อิชิดะ มิซึนะริ สามีของพี่สาวชื่อ ฟุคุฮะระ นาโอะทากะ ที่รับใช้ ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทฟุไน
ปัจจุบันมีการถมบ่อน้ำใกล้กับฮงมารุที่มีป้อมเฝ้าระวัง และให้บริการเป็นสวนสาธารณะซากปราสาทโออิตะ
เป็นที่รู้จักดีว่าเป็นสถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียง ในทุกปีเมื่อซากุระสายพันธุ์โซะเมโยะชิโนะกว่า 70 ต้นเริ่มบาน ทั้งบริเวณจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกไม้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร