แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถนนประวัติศาสตร์นิโอซะ
ที่อยู่นิโอซะ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

นิโอซะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงปราสาทอุสุกิ มีลักษณะเป็นเนินหินเถ้าภูเขาไฟที่เกิดจากหินตะกอนที่แข็งตัวจากเถ้าของภูเขาไฟอะโซะ และมีการเซาะหินตามที่ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นถนนตัดผ่าน
ในถนนที่แคบนี้ยังคงหลงเหลือร่องรอยที่สะท้อนความเป็นเมืองล้อมรอบปราสาทอยู่ ทั้งกำแพงสูง กระเบื้องหลังคาที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง อาคารบ้านเรือนสีขาว และวัดมากมาย ซึ่งทั้งหมดตั้งเรียงรางอยู่ตามถนน
หน้าวัดชินโคจิมีภูมิทัศน์หนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวแทนของอุสุกิ ซึ่งเรียกว่า "เส้นทางตัดผ่าน" ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนถนนหินที่เปียกหลังฝนตกใหม่ๆ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร