แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
จุดดักจับปลา อะยุยะนะบะ
ที่อยู่1233-12 วะกะมิยะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามจุดดักจับปลา อะยุยะนะบะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ใช้วิธีการจับปลาอายุว่ายตามน้ำที่เรียกว่า “ยะนะเรียว” ซึ่งสามารถรับประทานปลาอายุสดใหม่ได้ที่ “อายุยะนะบะ”
ในเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม “เทศกาลฮิตะมิคุมะกะวะอะยุ” ขึ้นในสวนและบริเวณใกล้กับแม่น้ำที่มีพื้นที่ยะนะบะเป็นศูนย์กลาง จะมีการแนะนำวิธีการจับปลาดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับปลาอายุ และแม่น้ำมิคุมะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของฮิตะ คุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในแม่น้ำได้ จึงเป็นสถานที่ที่สามารถสนุกกับการสัมผัสธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร