แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
จุดดักจับปลา อะยุยะนะบะ
ที่อยู่1233-12 วะกะมิยะมาจิ,ฮิตะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามจุดดักจับปลา อะยุยะนะบะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ใช้วิธีการจับปลาอายุว่ายตามน้ำที่เรียกว่า “ยะนะเรียว” ซึ่งสามารถรับประทานปลาอายุสดใหม่ได้ที่ “อายุยะนะบะ”
ในเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม “เทศกาลฮิตะมิคุมะกะวะอะยุ” ขึ้นในสวนและบริเวณใกล้กับแม่น้ำที่มีพื้นที่ยะนะบะเป็นศูนย์กลาง จะมีการแนะนำวิธีการจับปลาดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับปลาอายุ และแม่น้ำมิคุมะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของฮิตะ คุณสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในแม่น้ำได้ จึงเป็นสถานที่ที่สามารถสนุกกับการสัมผัสธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

บริเวณใกล้เคียง