แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เขื่อนยะบะเค
ที่อยู่2704 ยะบะเคมาจิ, ยะมะอุซึริ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานสาขายะบะเค เมืองนะคะซึ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เขื่อนยะบะเคตั้งตามชื่อของยะบะเคชื่อดัง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ภูมิทัศน์ของญี่ปุ่นยุคใหม่ ทัศนียภาพของเขื่อนมีความสวยงาม นักท่องเที่ยวมากมายจึงนิยมมาชมความงดงามตามฤดูกาล
เป็นสนามสกีน้ำสาธารณะซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่น สามารถเล่นสกีน้ำได้บนผิวของทะเลสาบ อีกทั้งใจกลางของทะเลสาบยังมีน้ำพุ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร