แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เขื่อนยะบะเค
ที่อยู่2704 ยะบะเคมาจิ, ยะมะอุซึริ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานสาขายะบะเค เมืองนะคะซึ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เขื่อนยะบะเคตั้งตามชื่อของยะบะเคชื่อดัง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ภูมิทัศน์ของญี่ปุ่นยุคใหม่ ทัศนียภาพของเขื่อนมีความสวยงาม นักท่องเที่ยวมากมายจึงนิยมมาชมความงดงามตามฤดูกาล
เป็นสนามสกีน้ำสาธารณะซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่น สามารถเล่นสกีน้ำได้บนผิวของทะเลสาบ อีกทั้งใจกลางของทะเลสาบยังมีน้ำพุ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะ

บริเวณใกล้เคียง