แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ปราสาทนะคะซึ (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ตระกูลโอคุไดระ)
ที่อยู่นิโนะโจ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ(หอหลักฮงมารุ)
ติดต่อสอบถามปราสาทนะคะซึ (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ตระกูลโอคุไดระ)
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่พักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ โดยคุโรดะคันเบอิ ในช่วงรวมคิวชูเป็นหนึ่งเดียว ถูกเรียกว่า "ปราสาทพัด"เพราะมีรูปทรงคล้ายพัด
ถือเป็นหนึ่งในสามของปราสาทน้ำในญี่ปุ่นที่น้ำทะเลสามารถไหลเข้าไปภายในได้จากประตูเปิดน้ำ

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร