แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
อะโอะโนะโดมง
ที่อยู่ฮงยะบะเคมาจิ,โซกิ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานสาขาฮงยะบะเค เมืองนะคะซึ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

อุโมงค์ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาของยอดเขาเคียวชูโฮที่ตั้งเด่นหันหน้าเข้าหาแม่น้ำยะมะคุนิ ซึ่งเหล่านักบวชเซ็นไคใช้เพียงสิ่วและฆ้อนเพื่อขุดเจาะภูเขาเคียวชูโฮนานถึง 30 ปี เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสี เมื่อถึงช่วงฤดูกาลก็จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนจำนวนมาก

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร