แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ทิวเขาคุจู
ที่อยู่ทะโนะ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้าและการท่องเที่ยวเมืองโคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“ทิวเขาคุจู”ที่ทอดแนวยาวจากเมืองโคะโคะโนะเอะ ไปจนถึงเมืองทะเคะตะในตอนเหนือ
ประกอบไปด้วยภูเขานาคะดะเคะ(สูงจากระดับน้ำทะเล 1,791 เมตร)ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะคิวชู เรียงตัวเข้ากับแนวเทือกเขาอื่นๆ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะลประมาณ 1,700 เมตร จึงทำให้ถูกเรียกว่า “หลังคาของคิวชู” ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ดอกอาซาเลียของคิวชูจะย้อมยอดเขาด้วยสีชมพู ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของประเทศ และในฤดูใบไม้ร่วง ภูเขาจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีของใบไม้เปลี่ยนสีที่สดใสราวกับปูพรมคลุมเอาไว้จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาสามารถชื่นชมบรรยากาศได้อย่างเพลิดเพลิน

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร