แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ลุ่มน้ำ ทะเดะวะระ
ที่อยู่225-33 ทะโนะ, โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์ธุรกิจโจจะบะรุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ถือเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำปานกลางของอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู
และได้รับการลงทะเบียนตามอนุสัญญาแรมซาร์เป็นแห่งแรกของจังหวัดในปีค.ศ. 2005
ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรของโจจะบะรุในที่ราบสูงฮันดะ เป็นที่ลุ่มน้ำระดับกลางมีพื้นที่มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดพืชในหนองน้ำที่หายากอย่าง มะสุกะยะ มิสุโกะเคะ เป็นต้น
พื้นที่ลุ่มน้ำนี้ได้รับการบำรุงรักษาโดยการเผาหญ้าที่ตายแล้วออก
และมีการสร้างทางเดินชมสถานที่ที่ทำจากไม้ไว้ ทำให้สามารถเที่ยวชมพืชพันธุ์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลได้

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร