แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สนามสกีสวนป่าโคะโคะโนะเอะ
ที่อยู่612-1 ยุซึโบะ ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสนามสกีสวนป่าโคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่ในธรรมชาติที่แสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคุจู เป็นหนึ่งในสนามสกีที่มีอยู่น้อยนิดในคิวชู ลานสกีมีความยาวรวมทั้งสิ้น 2,500 เมตร และมีความชันมากที่สุดอยู่ที่ 25 องศา ภายในสถานที่มีคอร์สทั้งหมด 4 คอร์ส ซึ่งประกอบไปด้วยคอร์สสำหรับผู้เริ่มเรียน คอร์สระดับต้น คอร์สระดับกลางถึงสูง และคอร์สระดับสูง นอกจากนี้ยังมีสนามสำหรับเด็ก ซึ่งสามารถสนุกกับการเล่นเลื่อน และเล่นหิมะได้ทั้งครอบครัวอย่างปลอดภัย และสามารถเช่าอุปกรณ์สกีที่นี่ได้
นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด รวมถึงโรงอาหารขนาดใหญ่ด้วย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร