แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
คิวซุยเค
ที่อยู่ทะโน, โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
สะพานแขวนใหญ่ "ยูเมะ" โคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

รู้จักกันดีว่าเป็นหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามของความเขียวชอุ่ม ใบไม้เปลี่ยนสี และน้ำตก
หลังจากผ่านสองฟากฝั่งของธารแม่น้ำคุสุที่เป็นระยะทาง 2 กม. ก็จะพบกับหน้าผาสูงชัน และจะพบกับป่าธรรมชาติที่ไม่เคยถูกทำลายที่มีทั้งต้นสนโมมิ ต้นซึกะ และต้นคะซึระแผ่ขยายอยู่
เนื่องจากมีโค้งหักศอกต่อกันเป็นจำนวนมาก จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “13โค้ง”
เป็นสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ทำให้เมื่อถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
นอกจากจะมีหอชมวิวบนยอดเขาแล้ว ยังสามารถที่จะชมทิวทัศน์จากสะพานแขวนคนเดินอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น "สะพานแขวนขนาดใหญ่ “ยูเมะ”โคะโคะโนะเอะ ได้อีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร