แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
วัดโชอันจิ
ที่อยู่635 คะเระกะวะ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามวัดโชอันจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เป็นวัดที่มีประวัติยาวนาน กล่าวกันว่าเกิดจากการรวมกันของโระคุโกมันซันมีรูปปั้นทาโร่เท็นนิโดชิและแผ่นทองแดงสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ
ภายในมีต้นไม้ทั้งสี่ฤดูปลูกเอาไว้ โดยเฉพาะต้น “กุหลาบพันปี” ที่มีถึง 7,000 ต้น ซึ่งสามารถชมได้ในช่วงกลางเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม
นอกจากนี้ยังมีซากุระและดอกพลับพลึงแดง ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และคาเมเลียในฤดูหนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดแห่งดอกไม้ที่จะบานตลอดทุกฤดูกาล

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร