แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
โชวะโรมันกุระ
ที่อยู่989-1 ชินมะจิ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมท่องเที่ยวเมืองบุนโกะทะคะดะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

โชวะโรมันกุระของตระกูลโนะมุระ พ่อค้าผู้มั่งคั่งระดับต้นๆ ของจังหวัดโออิตะ ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คุณจะได้สัมผัสกับยุคสมัยโชวะที่น่าระลึกถึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโชวะที่ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ของเล่นยุคโชวะที่มีกว่า 6 หมื่นชิ้น ซึ่งมีขนาดเป็นที่น่าภาคภูมิใจของญี่ปุ่น และยังมีสถานที่ซึ่งสามารถทดลองใช้ชีวิตในสมัยโชวะได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่สามารถลิ้มรสของวัตถุดิบตามฤดูกาล และ “พิพิธภัณฑ์ศิลปะหนังสือภาพสมัยโชวะ”
ภายในโชวะโรมันกุระยังมีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง