แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
บุนโกะโมริ คิคังโกะ
ที่อยู่242-7 โฮะอะชิ,คุซุ, คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองคุซุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

อาคารคอนกรีตทรงใบพัดถูกสร้างเป็นโรงเก็บหัวรถจักรไอน้ำ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นมรดกทางรถไฟเพียงหนึ่งเดียวในคิวชู
สร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1934 เป็น "ฐานราก" ของรถไฟสายคิวไดที่คอยสนับสนุนการพัฒนาของคิวชู ตลอดจนช่วงก่อนและหลังสงคราม ในปีค.ศ. 1970 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรถไฟเชื้อเพลิงดีเซล ทำให้ปัจจุบันรถจักรไอน้ำถูกยกเลิกไป
ในช่วงสงครามรถจักรไอน้ำได้รับความเสียหายจากการกราดยิงของกองทัพอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือความโศกเศร้าอยู่ และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของยุคสมัย
หัวรถจักรไอน้ำที่จัดแสดงถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1919

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร