แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
โออิเคะ
ที่อยู่โชไนโจ, อะโซะโนะ,ยุฟุ, จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเมืองยุฟุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

โออิเคะที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาของคุโระดะเกะ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีแหล่งกำเนิดมาจากอะโซะโนะกะวะ และไหลผ่านคุโรดะเคะมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะแผ่กระเซ็นเป็นน้ำพุออกมา
เมื่อได้ดื่มน้ำที่ใสราวกับจะเห็นก้นบึ้งแล้ว จะรู้สึกถึงรสชาติที่นุ่ม และกลมกล่อมอยู่ภายในปาก
อีกทั้งบริเวณรอบบึงยังเป็นเส้นทางสำหรับเดินเที่ยวชมธรรมชาติ สามารถสนุกสนานกับการเดินเที่ยวภายในป่าอันสวยงามได้

บริเวณใกล้เคียง