แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สวนอุมิ ทะมะ ไทเคน เกาะซึคุมิ อิรุคะ
ที่อยู่2218-10 โยระ,ซึคุมิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสวนอุมิ ทะมะ ไทเคน
เกาะซึคุมิ อิรุคะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เป็นสถานที่สันทนาการที่ใช้ทะเลในการพบกับประสบการณ์สัมผัสกับเหล่าสัตว์ต่างๆ และการแสดงของโลมาที่เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว สามารถที่จะเข้าชมโลมาโชว์ ทดลองให้อาหาร รวมทั้งยังมีโลมาสวิมที่เป็นการว่ายน้ำร่วมกันกับโลมาในช่วงฤดูร้อนได้อีกด้วย
และที่ “ซึคุมิมาร์เช” ซึ่งตั้งเคียงกันอยู่ยังสามารถที่จะลิ้มรสอาหารอย่าง “ฮิวกะด้ง” ที่เป็นของขึ้นชื่อของทซึคุมิ และ “แกงกะหรี่มากุโระ”

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร