แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
มันเทนโบออนเซ็น (กระท่อมคุจูโคเกน)
ที่อยู่"เทงคุ โนะ โอกะ" 820 คุจูโคเกน,ทะเคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามมันเทนโบออนเซ็น (กระท่อมคุจูโคเกน)
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เต็มอิ่มไปกับวิวพาโนรามาของอุทยานแห่งชาติอาโซะคุจูจากบ่อแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งได้ด้วยมุมมองธรรมชาติ 180 องศา ในตอนที่ตะวันตกดินจะพบกับทุ่งหญ้าที่ถูกย้อมด้วยสีแดงฉานซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่
และยังมีอ่างอาบน้ำสำหรับครอบครัวที่เป็นแบบในอาคารและแบบกลางแจ้งอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร