แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ท่าเรือฮิเมะชิมะ (จุดขึ้นเรือเฟอร์รี่ของหมู่บ้าน)
ที่อยู่หมู่บ้านฮิเมะชิมะ,ฮิกะชิคุนิสะกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามจุดรอขึ้นท่าเรือฮิเมะชิมะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

มีบริการเรือเฟอร์รี่ของหมู่บ้าน (ฮิเมะชิมะมะรุ)ระหว่างท่าเรือฮิเมะชิมะ และท่าเรืออิมิ เมืองคุนิสะคิชิ
และยังเต็มไปด้วยสินค้าที่ผลิตเฉพาะในฮิเมะชิมะอีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง