แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เบปปุจิโกะคุเมะกุริ
ที่อยู่559-1 คันนะวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
0977-66-1577
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เบปปุ จิโกะคุ เมกุริเป็นการวนรอบจิโกะคุทั้งหมด 8 แห่ง โดยในแต่ละแห่งมีทั้งก๊าซของต้นกำเนิดน้ำพุและน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน โดยเฉพาะอุมิจิโกะคุ จิโนะอิเคะจิโกะคุ ทะซึมะกิจิโกะคุ และชิระอิเคะจิโกะคุ ที่ได้รับการชื่นชมถึงสีและรูปลักษณ์ที่น่าประทับใจ ทำให้ได้รับการรับรองให้เป็นทัศนียภาพที่งดงามของประเทศญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง

ทิวทัศน์ธรรมชาติทิวทัศน์ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธประวัติศาสตร์ ศาลเจ้า วัดพุทธ
น้ำพุร้อนน้ำพุร้อน
ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิทัศน์
สันทนาการ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
สวนสนุกสวนสนุก
สินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถสินค้าพื้นเมือง จุดแวะพักรถ
ของอร่อย  ร้านอาหารของอร่อย ร้านอาหาร