ข้อมูลแต่ละฤดูกาล

[จังหวัด โอะอิทะ] อยู่ระหว่าง YouTube ช่องสัญญาณ "โอะอิทะความเดือดพุ่งพล่าน" การส่งการยกย่อง!

2022, 01, 08

การท่องเที่ยว YouTube ช่องสัญญาณ "โอะอิทะความเดือดพุ่งพล่าน" ที่จังหวัด โอะอิทะนำมาใช้ทางการ
ผู้นำทางท้องถิ่นที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่ Haruka Styles และบ้านที่อาศัยในเบปปุกำลังส่งเสน่ห์ของ "วางจังหวัดโอะนเซะน" ไปไปที่โลกอยู่
การต่ออายุเป็นต่อหนึ่งสัปดาห์วันเสาร์ ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ "อาหาร" " การทำกิจกรรม" " ประสบการณ์" " การพักแรม" ของจังหวัด โอะอิทะ "ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม" ถูกส่ง
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดู