ข้อมูลแต่ละฤดูกาล

เกี่ยวกับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อการคมนาคมขนส่ง

2023, 07, 12

การจราจรได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของแต่ละสถาบันก่อนเดินทาง

ใช้ประโยชน์จากคอลเซ็นเตอร์หลายภาษาของเรา