การเดินทาง

การเดินทางจากสถานีรถไฟเบปปุเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เบปปุ จิโกกุ เมกุริ(Hell Tour)


อุมิจิโกคุ

到บ่อน้ำพุจิโนอิเคะจิโกกุ (บ่อเลือด)

หากต้องการเดินทางเที่ยวชมบ่อนรก "เบปปุจิโกะกุเมกุริ" แบบครบทั้ง 8 บ่อ ควรเลือกใช้บริการรนำเที่ยวของคาเมะโนะอิบัส ถึงแม้จะมีแค่มัคคุเทศน์ภาษาญี่ปุ่นประจำรถ แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บริการทัวร์นี้ค่อนข้างมากทีเดียว

คอร์สเที่ยวชมบ่อนรก "เบปปุจิโกะกุเมกุริ"・・・(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 - 40 นาที)

คอร์สเที่ยวชมบ่อนรกทั้ง 8 บ่อ ซึ่งสามารถขึ้นรถที่ศูนย์รถบัสเบปปุคิตะฮามะและสถานีรถไฟเบปปุโดยไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง

 • ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (และวันที่ 28-31 ธันวาคม) เท่านั้น
 • จุดขึ้นรถและตารางเวลา
  ①ออกจากประตู East exit สถานีเบปปุ (8:35 น.) - ศูนย์รถบัสคิตะ ฮามะ (8:40 น.)
  ②ออกจากประตู East exit สถานีเบปปุ (11:40 น.) - ศูนย์รถบัสคิตะ ฮามะ (11:45 น.)
  ③ออกจากประตู Eaxt exit สถานีเบปปุ (14:40 น.) - ศูนย์รถบัสคิตะ ฮามะ (14:45 น.)
  ※กรุณามาถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 10 นาที
 • ค่าโดยสาร : ผู้ใหญ่ประมาณ 3,740 เยน เด็กประมาณ 1,740 เยน

เขตอำเภอคันนาวะ

ย่านคันนาวะมีบ่อนรกตั้งอยู่รวมทั้งสิ้น 6 บ่อประกอบด้วย บ่อโอนิอิชิโบสุจิโกะกุ บ่อยามะจิโกะกุ บ่อคามาโดะจิโกะกุ บ่อโอนิยามะจิโกะกุ บ่อชิราอิเกะจิโกะกุ บ่ออุมิจิโกะกุ(บ่อทะเลเดือด) ขาดแค่เพียงบ่อจิโนอิเคะจิโกกุ(บ่อเลือด) และบ่อทัตสึมากิ จิโกะกุ นอกจากนี้ท่านยังสามารถลิ้มลองเมนูจิโกะกุมุชิ หรือเมนูอาหารนึ่งซึ่งใช้ความร้อนจากบ่อน้ำพุร้อนที่ร้านจิโกะกุมุชิ โคโบ คันนาวะ หรือบ่อแช่น้ำร้อนคันนาวะมุชิยุได้อีกด้วย


ไอน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนย่านคันนาวะ

【รถบัส】

 • ป้ายรถบัส:"ประตู West exit สถานีเบปปุ" หมายเลข 2 → "คันนาวะ" (20 นาที)
 • หมายเลขรถบัส:2, 5, 7, 41 (ไปคันนาวะ)
 • ค่าโดยสาร:ประมาณ 320 เยน
 • ป้ายรถบัส จาก "คันนาวะ" ไปสถานที่ท่องเที่ยว
  • อุมิจิโกะกุ : เดินประมาณ 10 นาที
  • จิโกะกุมุชิ โคโบ คันนาวะ : เดิน 3 นาที
  • คันนาวะมุชิ-ยุ : เดิน 5 นาที
  • จิโนอิเกะจิโกะกุ และทัตสึมากิ จิโกะกุ: นั่งรถบัส 7 นาที
 • ป้ายรถบัส:"คันนาวะ" → "ชิโนอิเกะ จิโกกุ"
 • หมายเลขรถบัส:16, 16A
 • ค่าโดยสาร:ประมาณ 180 เยน

บ่ออบทรายร้อนเบปปุไคเซ็น สุนะยุ

【JR】

 • สถานี:"สถานีเบปปุ" สายนิปโปโฮนเซ็นขาขึ้น → "สถานีเบปปุไดกะขุ" (5 นาที)
 • ค่าโดยสาร:ประมาณ 210 เยน
 • จาก "สถานีเบปปุไดกะขุ" เดินประมาณ 5 นาที

【รถบัส】

 • ป้ายรถบัส:"ประตู East exit สถานีเบปปุ" → "โระขุโชเอ็น・เบปปุไคเซ็นสุนะยุ มาเอะ" (15 นาที)
 • หมายเลขรถบัส:20, 26, 26A (ไปคันนาวะ)
 • ค่าโดยสาร:ประมาณ 240 เยน
 • จาก "โระขุโชเอ็น และเบปปุ ไคเซ็น สุนะ-ยุ มาเอะ" เดินประมาณ 2 นาที

เบปปุไคเซ็นสุนะยุ อยู่ใกล้เคียงกับย่านคันนาวะ จึงเหมาะสำหรับแวะเที่ยวพร้อมกันทีเดียวเลย

【รถบัส】

 • ป้ายรถบัส : "สถานีเบปปุไดกะขุ มาเอะ" → "คันนาวะ" (10 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : 20 (ไปคันนาวะ)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 200 เยน
 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → "โระขุโชเอ็น และเบปปุไคเซ็นสุนะยุ มาเอะ" (10 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : 20 (ไปสถานีเบปปุ)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 200 เยน
 • จาก "โระขุโชเอ็น และเบปปุไคเซ็นสุนะยุ มาเอะ" เดินประมาณ 2 นาที

เบปปุ โรปเวย์

【รถบัส】

 

 • ป้ายรถบัส : "ประตู West exit สถานีเบปปุ" หมายเลข 3 → "เบปปุ โรปเวย์" (25 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : 34 (ไปซากาอิ), 36 (ไปยูฟุอิน)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 420 เยน

สวนสัตว์เปิดแอฟริกันซาฟารี

【รถบัส】

 

 • ป้ายรถบัส :"ประตู West exit สถานีเบปปุ" หมายเลข 2 → "ซาฟารี" (50 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : 41 (ไปซาฟารี)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 760 เยน
 • คูปองส่วนลด : ค่าโดยสารรถบัสไปกลับ + ค่าเข้าสวนซาฟารี + ค่าบริการรถ Jungle Bus
 • สถานที่จำหน่ายบัตรและคูปอง : ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติเบปปุ (ภายในสถานีเบปปุ)

ฮาโมนีแลนด์

【JR และรถบัส】

 • สถานีรถไฟ : "สถานีเบปปุ" สายนิปโปโฮนเซ็นขาขึ้น→ "สถานีฮิจิ" (15 นาที)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 280 เยน
 • ป้ายรถบัส : "สถานีฮิจิ" → "ฮาโมนีแลนด์"
 • รถบัส : ไปฮาโมนีแลนด์หรือสายที่ผ่านฮาโมนีแลนด์
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 260 เยน
 • เดินจากป้าย "ฮาโมนีแลนด์" ประมาณ 5 นาที

【แท็กซี่】

 • จากสถานีฮิจิ 20 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,500 เยน

คิจิมะโคเก็นปาร์ค

【รถบัส】

 • ป้ายรถบัส : "ประตู West exit สถานีเบปปุ" หมายเลข 3 → "คิจิมะโคเก็นปาร์ค มาเอะ" (35 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : 36 (ไปยูฟุอิน), 34 (ไปคุจูมากิโนะโทเกะ)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 550 เยน
 • คูปองส่วนลด : "คูปองคิจิมะโคเก็นปาร์คเอ็นจอย" ค่าโดยสารรถบัสไปกลับ + คูปองเครื่องเล่นภายในคิจิมะโคเก็นปาร์ค
 • สถานที่จำหน่ายบัตรและคูปอง : ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติเบปปุ (ภายในสถานีเบปปุ)

สวนสัตว์เปิดทาคาซากิยามะ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิทามาโกะ โออิตะมารีนเพลส

【รถบัส】

 • ป้ายรถบัส : "ประตู East exit สถานีเบปปุ" หมายเลข 3 → "ทาคาซากิยามะ" (15 นาที)
 • หมายเลขรถบัส : AS60, AS61 (ไปหน้าสถานีรถไฟโออิตะ)
 • ค่าโดยสาร : ประมาณ 240 เยน

คูปองส่วนลด "My เบปปุฟรีพาส"

สำหรับท่านที่ไม่มี SUNQ พาส ขอแนะนำ "My เบปปุฟรีพาส" ซึ่งสามารถใช้บริการรถบัสและเป็นส่วนลดค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยกเว้นฮาโมนีแลนด์ สวนสัตว์เปิดทาคาซากิยามะ พิพิธภัณฑ์สัตว์อุมิทามาโกะ

【เขตเมืองเบปปุ】

บัตรฟรีพาสสำหรับใช้บริการรถบัสธรรมดาแบบไม่จำกัดจำนวนเที่ยว 1 วัน หรือ 2 วัน

 • Mini : เขตเมืองเบปปุ และย่านคิจิมะโคเก็น
  1 day mini free pass : ผู้ใหญ่ประมาณ 900 เยน นักเรียนประมาณ 700 เยน เด็กเล็กประมาณ 450 เยน
  2 day mini free pass : ผู้ใหญ่ประมาณ 1,500 เยน เด็กเล็กประมาณ 750 เยน
 • Wide : ครอบคลุมทุกสายรถบัสในเขตเมืองเบปปุ, คิจิมะโคเก็น, ยูฟุอิน, ย่านแอฟริกัน ซาฟารี
  1 day wide free pass : ผู้ใหญ่ประมาณ 1,600 เยน เด็กเล็กประมาณ 800 เยน
  2 day wide free pass : ผู้ใหญ่ประมาณ 2,400 เยน เด็กเล็กประมาณ 1,200 เยน
 • สถานที่จำหน่ายบัตร
  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติเบปปุ (ภายในสถานีเบปปุ) 8:40-17:00 น.
  0977-21-6220 (พนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ส่วนภาษาจีนและภาษาเกาหลีมีพนักงานให้บริการเฉพาะบางช่วงเวลา)

※ข้อมูลล่าสุดเดือนมกราคม 2016 ราคาและตารางเวลาต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง