แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สเที่ยวชมร่องรอยประวัติศาสตร์คาบสมุทรคุนิซากิ (รถบัสท่องเที่ยวเฉพาะฤดูหรือรถยนต์เช่า)
ระยะเวลา : ประมาณ8ชั่วโมง
เริ่ม!!
สถานีเบปปุ
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ50นาที

1ศาลเจ้าอุสะจินงู

ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าฮะจิมังที่มีอยู่ 40,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมมาสักการะขอพร

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 50 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ30นาที

2วัดฟุคิ

อุโบสถฟุคุจิโอโดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ อีกทั้งเป็นอาคารไม้ที่เก่าที่สุดในคิวชู

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 20 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ30นาที

3อุโบสถมากิโอโด

อย่าพลาดชมพระพุทธรูปพระอมิตาพุทธะปางสมาธิ 9 องค์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติทางด้านวัฒนธรรม

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 20 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ8นาที

4พระพุทธรูปหินสลักคุมาโนะ

พระพุทธรูปหินสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อีกทังได้รับคัดเลือกเป็นสมบัติชาติทางด้านวัฒนธรรม

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 55 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ28นาที

5วัดฟุตาโกะ

ทดลองนั่งสมาธิในวัดอันแสนเงียบสงบ อีกทั้งยังเป็นวัดตัวแทนคาบสมุทรคุนิซากิ

  • รระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 55 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ75นาที
สถานีเบปปุ