แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สยอดนิยมเบปปุ ยูฟุอิน โคโคโนะเอะ คุจู (เดินทางโดยรถเช่าส่วนบุคคล)
ระยะเวลา : ประมาณ8ชั่วโมง
เริ่ม!!
 • จากสถานีเบปปุ
  รถยนต์เช่า ประมาณ60นาที
 • จากสถานีโออิตะ
  รถยนต์เช่า ประมาณ35นาที
 • จากสถานียูฟุอิน
  รถยนต์เช่า ประมาณ60นาที

1ยามะนามิไฮเวย์

คอร์สขับรถเที่ยวสุดฮิต ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันกว้างใหญ่งดงาม

รถยนต์เช่า ประมาณ15นาที

2หุบเขาคิวซุย

สีสันของใบไม้ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ราวกับผืนไหมที่แต่งแต้มเสนห์ให้กับหินผา

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ชมจากบนรถ
รถยนต์เช่า ประมาณ15นาที

3สะพานแขวนโคโคะโนะเอะ "ยูเมะ"

ตื่นตากับทัศนียภาพกธรรมชาติว้างไกลสุดตา บนความสูง 777 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 45 นาที
รถยนต์เช่า ประมาณ40นาที

4ทุ่งโจจะบาระและที่ราบชุ่มน้ำทะเดะวาระ

ที่ราบกึ่งชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสัญญาแรมซาร์

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 60 - 120 นาทีี
รถยนต์เช่า ประมาณ15นาที

5สวนดอกไม้คุจู

"สรวงสวรรค์แห่งดอกไม้" ซึ่งดอกไม้นานาพันธุ์ที่สลับกันผลิบานตามฤดู โดยมีเทือกเขาคุจูเป็นฉากหลัง

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 60 - 120 นาที
ไปเบปปุ โออิตะ ยูฟุอิน หรืออาโสะ