ข้อมูลข่าวสารเปี่ยมประโยชน์

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการรับรองจาก JNTO
แผนที่และรายละเอียดต่างๆ JAPAN:the Official Guide

มาตรฐานการรับรองหลักและจัดสรรประเภทโดยกระทรวงการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
3 มีเจ้าหน้าที่ซึ่งสื่อสารภาษาอังกฤษได้ประจำเคาน์เตอร์เสมอ อีกทั้งให้บริการตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ภาษาอื่นๆอีกมากกว่า 2 ภาษาสำหรับให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว มีบริการ WIFI และเปิดให้บริการทุกวัน เงื่อนไขเหล่านี้เปรียบได้กับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
2 มีเจ้าหน้าที่ซึ่งสื่อสารภาษาอังกฤษได้ประจำเคาน์เตอร์เสมอ โดยสามารถให้ข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
1 แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเคาน์เตอร์เสมอ แต่ท่านยังสามารถรับข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆด้วยวิธีอื่น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน แม้ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวโดยเฉพาะ แต่ผู้คนในท้องถิ่นมีความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเป็นกลางและกระตือรือร้น
ศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ หมวดหมู่
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอ.โออิตะ อ.โออิตะ 2
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติเบปปุ อ.เบบปุ 2
ศูนย์ข้อมูลคันนาวะ จิโกะกุมุชิโคโบ คันนาวะ อ.เบบปุ 1
ข้อมูลศูนย์บริการทางด่วนขาออกอ่าวเบปปุ โออิตะ อ.เบบปุ 1
ข้อมูลศูนย์บริการทางด่วนขาเข้าอ่าวเบปปุ โออิตะ อ.เบบปุ 1
เคาน์เตอร์แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวยูฟุอิน อ.ยูฟุอิน 2
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอ.ฮิตะ อ.ฮิตะ 1
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอ.ไซกิ อ.ไซคิ 1
สมาคมแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวอ.อุสุกิ อ.อุสุกิ 1
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวอ.ทาเคะตะ อ.ทาเคตะ 1
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสถานีคิทสึกิ อ.คิทสึกิ 2
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวคิทสึกิ อ.คิทสึกิ 1
จุดพักรถคุนิซากิ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวคุนิซากิ อ.คุนิซากิ 1
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ หมวดหมู่
เบปปุอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า อ.เบบปุ ผู้ร่วมให้การสนับสนุน
Beppu International Convention Center B-Con Plaza อ.เบบปุ ผู้ร่วมให้การสนับสนุน
โรงแรมสุกิโนะอิ อ.เบบปุ ผู้ร่วมให้การสนับสนุน
ฮาสุวะเรียวคัง อ.ยูฟุอิน ผู้ร่วมให้การสนับสนุน
จุดพักรถนากัทสึ อ.นากัทสึ ผู้ร่วมให้การสนับสนุน
ฮาจิมังโนซาโตะ อุสะ อ.อุสะ ผู้ร่วมให้การสนับสนุน