แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ปราสาทคิซึกิ
ที่อยู่16-1 โออะซะ- คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมการท่องเที่ยวเมืองอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

คิซึกิ โยรินะโอะสร้างปราสาทขึ้นมาในปีค.ศ.1394 ที่ราบสูงที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและผาชันกลายมาเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ
ภายในปราสาทกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถชมชุดเกราะที่ผู้ครองแคว้นเคยใช้ หรือโถบุนโกะอุเมะที่เป็นของบรรณาการให้แก่โชกุนในสมัยเอโดะได้
บนหอคอยของปราสาท จะสามารถมองเห็นเมืองคิซึกิได้ทั้งเมือง รวมทั้งทัศนียภาพของอ่าวโมริเอะที่ห้ามพลาดชม

บริเวณใกล้เคียง