แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ร้านวะกะเอะ
ที่อยู่665-429 คิตะฮะมะ-คิซึกิ,คิซึกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามร้านวะกะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ตอนล่างปราสาทคิซึกิซึ่งก่อตั้งขึ้นมากกว่า300 ปี มีข้าวหน้าปลาไทใส่น้ำชา “ไทชะซุเกะอุเระชิโนะ ” ที่เป็นอาหารประจำบ้านที่สืบต่อกันมาตั้งแต่เปิดร้าน ปลาไทสดวางลงบนข้าวแล้วราดด้วยซอสงาที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น แล้วราดด้วยน้ำชาคิซึกิ ซึ่งเป็นรสชาติที่สืบต่อกันมาในคิซึกิซึ่งเป็นเมืองล้อมรอบปราสาทคิซึกิ
สมัยก่อนในตอนที่เจ้าของปราสาทคิซึกิรับประทานข้าวปลาไทราดน้ำชาที่สืบต่อกันมาของตระกูลนั้น ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า "อุเระชีโน (หมายถึง ดีใจจังเลย)" จึงเป็นที่มาของชื่อที่ถูกตั้งขึ้น
และรสชาตินั้นก็ยังคงสืบต่อกันมาโดยไม่เปลี่ยนแปลง

บริเวณใกล้เคียง