แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เทศบาลเมือง ทะเคะกะวะระออนเซ็น
ที่อยู่16-23 โมะโตะมาจิ,เบบปุ ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามทะเคะกะวะระออนเซ็น
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ทะเคะกะวะระออนเซ็นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1879 ในช่วงแรกเป็นโรงอาบน้ำหลังคาไม้ไผ่ จากนั้นมีการปรับปรุงโดยการมุงกระเบื้อง จึงมีชื่อเรียกว่า “ทะเคะกะวะระออนเซ็น”
เป็นโรงอาบน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของเบปปุออนเซ็น ในทุกๆ ปีจะมีทั้งผู้ที่เข้าอาบน้ำ และผู้ที่เข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ชื่นชอบของสาววัยรุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีทั้งห้องอาบน้ำธรรมดา และบ่อทราย ขอเชิญลองมาใช้บ่อทรายที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายดู

บริเวณใกล้เคียง