แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
อุมิ จิโกะคุ
ที่อยู่559-1 คันนาวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

บึงสีฟ้าโคบอลต์ที่ดูลึกลับเย็นเยือก เมื่อมองดูดีๆ จะเห็นคล้ายกับทะเล ซึ่งความจริงแล้วมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศา ซึ่ง “อุมิ จิโกะคุ” แห่งนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาซึรุมิดะเคะเมื่อ 1,200 ปีก่อน
สามารถเพลิดเพลินกับไข่ออนเซ็น และจิโกะคุมุชิพุดดิ้งได้ที่ร้านค้าที่ตั้งอยู่ข้างกัน
ในช่วงโอบ้งของทุกปีใบโอโอะนิบัสที่ถูกเลี้ยงให้โตขึ้นด้วยความร้อนจากออนเซ็นจะมีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งเด็กๆ สามารถทดลองนั่งบนใบโอโอะนิบัสได้

บริเวณใกล้เคียง