แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ถนนประวัติศาสตร์นิโอซะ
ที่อยู่นิโอซะ,อุสุกิ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอุสุกิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

นิโอซะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงปราสาทอุสุกิ มีลักษณะเป็นเนินหินเถ้าภูเขาไฟที่เกิดจากหินตะกอนที่แข็งตัวจากเถ้าของภูเขาไฟอะโซะ และมีการเซาะหินตามที่ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นถนนตัดผ่าน
ในถนนที่แคบนี้ยังคงหลงเหลือร่องรอยที่สะท้อนความเป็นเมืองล้อมรอบปราสาทอยู่ ทั้งกำแพงสูง กระเบื้องหลังคาที่ให้ความรู้สึกแข็งแรง อาคารบ้านเรือนสีขาว และวัดมากมาย ซึ่งทั้งหมดตั้งเรียงรางอยู่ตามถนน
หน้าวัดชินโคจิมีภูมิทัศน์หนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวแทนของอุสุกิ ซึ่งเรียกว่า "เส้นทางตัดผ่าน" ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนถนนหินที่เปียกหลังฝนตกใหม่ๆ

บริเวณใกล้เคียง