แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ปราสาทนะคะซึ (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ตระกูลโอคุไดระ)
ที่อยู่นิโนะโจ,นะคะซึ,จังหวัดโออิตะ(หอหลักฮงมารุ)
ติดต่อสอบถามปราสาทนะคะซึ (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ตระกูลโอคุไดระ)
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่พักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ โดยคุโรดะคันเบอิ ในช่วงรวมคิวชูเป็นหนึ่งเดียว ถูกเรียกว่า "ปราสาทพัด"เพราะมีรูปทรงคล้ายพัด
ถือเป็นหนึ่งในสามของปราสาทน้ำในญี่ปุ่นที่น้ำทะเลสามารถไหลเข้าไปภายในได้จากประตูเปิดน้ำ

บริเวณใกล้เคียง