แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ทิวเขาคุจู
ที่อยู่ทะโนะ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามแผนกการค้าและการท่องเที่ยวเมืองโคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

“ทิวเขาคุจู”ที่ทอดแนวยาวจากเมืองโคะโคะโนะเอะ ไปจนถึงเมืองทะเคะตะในตอนเหนือ
ประกอบไปด้วยภูเขานาคะดะเคะ(สูงจากระดับน้ำทะเล 1,791 เมตร)ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะคิวชู เรียงตัวเข้ากับแนวเทือกเขาอื่นๆ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะลประมาณ 1,700 เมตร จึงทำให้ถูกเรียกว่า “หลังคาของคิวชู” ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ดอกอาซาเลียของคิวชูจะย้อมยอดเขาด้วยสีชมพู ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติของประเทศ และในฤดูใบไม้ร่วง ภูเขาจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีของใบไม้เปลี่ยนสีที่สดใสราวกับปูพรมคลุมเอาไว้จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาสามารถชื่นชมบรรยากาศได้อย่างเพลิดเพลิน

บริเวณใกล้เคียง