แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
สนามสกีสวนป่าโคะโคะโนะเอะ
ที่อยู่612-1 ยุซึโบะ ,โคะโคะโนะเอะ,คุซุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสนามสกีสวนป่าโคะโคะโนะเอะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ตั้งอยู่ในธรรมชาติที่แสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคุจู เป็นหนึ่งในสนามสกีที่มีอยู่น้อยนิดในคิวชู ลานสกีมีความยาวรวมทั้งสิ้น 2,500 เมตร และมีความชันมากที่สุดอยู่ที่ 25 องศา ภายในสถานที่มีคอร์สทั้งหมด 4 คอร์ส ซึ่งประกอบไปด้วยคอร์สสำหรับผู้เริ่มเรียน คอร์สระดับต้น คอร์สระดับกลางถึงสูง และคอร์สระดับสูง นอกจากนี้ยังมีสนามสำหรับเด็ก ซึ่งสามารถสนุกกับการเล่นเลื่อน และเล่นหิมะได้ทั้งครอบครัวอย่างปลอดภัย และสามารถเช่าอุปกรณ์สกีที่นี่ได้
นอกจากนี้ยังพร้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด รวมถึงโรงอาหารขนาดใหญ่ด้วย

บริเวณใกล้เคียง